Proefwerk ICT

De praktijk

Jarenlange praktijkervaring op het gebied van onderwijs en ICT, mijn manier van werken en een zorgvuldig opgebouwd netwerk van deskundigen vormen mijn basis. De basis van waaruit ik scholen assisteer met ICT-vraagstukken.

ICT-beleid: aan de hand van het “vier in balans model” van Kennisnet samen met u komen tot een ICT-beleidsplan. Geen dik boekwerk, maar een beknopt en duidelijk plan waarmee u inzicht krijgt in de bestaande en gewenste situatie en de route om deze verantwoord te realiseren. Ik help graag om uw beleid meer toegankelijk te maken met de inzet van een ICT beleidsportal op basis van SharePoint of Google Sites.

Infrastructuur: slim ontwerpen van flexibele en toekomst vaste (gebouw gebonden) ICT-infrastructuren. Functioneel aanbesteden van draadloze netwerken, security, software defined Networking and Storage, voip,  glasvezel infrastructuren en meer.

Clouddiensten: mogelijkheden in beeld brengen van private, public en hybride clouddiensten.

Privacy en datamanagement: sta borg voor de privacy van uw leerlingen en de bescherming van hun gegevens op uw school. Aan de slag met Informatiebeveiliging en privacy (IBP) beleid.

XLA-management: naast sturen op beschikbaarheid (SLA) is het minstens zo belangrijk te sturen op ervaringen van gebruikers (eXperience Level Aggreement). Stel een XLA op en bewaak deze.

Digitale geletterdheid: dé basis voor het optimaal kunnen inzetten van ICT in het onderwijs. Veranker digitale geletterdheid in het DNA van uw docenten en leerlingen.

Slim samenwerken: met het vormen van expert teams van deskundigen kunnen scholen elkaar ondersteunen op het gebied van advies, realisatie en zelfs service en support. Resultaat: lagere kosten en gemotiveerde collega’s.

BYOD: op zich niets mis mee mits goed voorbereid en voorzien van de juiste gebruiksregels.

Innovatie: assistentie bij innovatietrajecten onderwijs en ICT, op school zelf, in de regio en internationaal (Horizon2020, Interreg).

Digitale leermiddelen: maak de juiste afweging welke middelen waar en hoe in te zetten. Verschuiving interactieve aspect van klassikaal presentatiemiddel naar device op de leerplek.

Kennisontwikkeling: waar mogelijk motiveer de kennisuitwisseling tussen scholen. Zo heb ik bijzonder veel energie gekregen van het mede mogelijk maken van de ICT Praktijkdag in Eindhoven. Maar liefst 600 docenten met elkaar aan de slag! Fantastisch om deel van uit te maken en vraagt om herhaling.

Krachtenbundeling: door nauw samen te werken met de ICT-teams van de scholen probeer ik de juiste expertise op de juiste plek op het juiste moment aan te wenden. Vaak fungeer ik als coördinator die de waarde van de ICT-teams weet te duiden en in te zetten. Dit in synergie met vertrouwde bedrijven waar, hoe je het ook wendt of keert, de meest up-to-date kennis beschikbaar is.