Proefwerk ICT

Onderwijs en ICT

Het onderwijs verandert, de uniformiteit van lesgeven maakt plaats voor uniciteit. Dit veranderproces is onomkeerbaar. Elk mens is uniek en gebaat bij gepersonaliseerd leren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in elke levensfase. Docenten moeten leerlingen meer en meer persoonlijk kunnen begeleiden.

Scholen staan voor de taak het maximale uit ICT te halen om dit veranderproces optimaal te kunnen faciliteren. Dit beperkt zich niet tot alleen goede ICT-voorzieningen. Minstens zo belangrijk zijn visie, beleid en digitaal vaardige docenten en leerlingen.

Juist op dit snijvlak van Onderwijs en ICT assisteert Proefwerk ICT scholen in het primair en voortgezet onderwijs.