Proefwerk ICT

Welkom bij Proefwerk ICT, het adviesbureau van waaruit ik dagelijks scholen in het primair en voortgezet onderwijs assisteer met vraagstukken op het snijvlak van onderwijs en ICT. Voor mij al ruim 15 jaar het meest fascinerende vakgebied waar geen dag hetzelfde is. En gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijs, zullen de komende jaren alleen maar interessanter worden.

Ik ben ervan overtuigd dat elke school in staat is het maximale uit ICT te halen voor een optimaal en toekomst vast onderwijsklimaat. Hoe? Door duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheden van ICT met als uitgangspunt dat ICT faciliterend dient te zijn aan het onderwijsproces en niet andersom.

“Waar Onderwijs en ICT elkaar ontmoeten…”